czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach czecho.pl

medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wybory samorządowe 2018

Krystyna Zioberczyk

KWW - Bezpartyjni - Rodzina Prawo Wspólnota
Krystyna Zioberczyk

Kandydat do rady miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

Okręg nr 3
Lista nr 20
Pozycja nr 3
Krystyna Zioberczyk
49 lat, troje dzieci

Nauczyciel dyplomowany i wychowawca w SP 3 Ligota. Uczestnik i realizator „Programu korekcji i profilaktyki wad postawy ciała dla dzieci i młodzieży w Gminie Czechowice - Dziedzice” od początku jego wprowadzenia.

Mieszkanka Ligoty, na granicy Podraja i Burzeja. Pracuje i żyje w tym samym środowisku, dlatego zna problemy i codzienne kłopoty jego mieszkańców.

Zdecydowała się kandydować do Rady Miejskiej odpowiadając na apel tej społeczności. Chciałaby być nie tylko głosem mieszkańców swojego rejonu, ale radną zabiegającą o pełną realizację aktualnych i nowych inwestycji oraz zamierzeń w naszej gminie.

Pragnie starać się o to, aby dzieci i młodzież miały jak najlepsze warunki w szkołach do nauki i rozwoju nie tylko umiejętności sportowych, ale i artystycznych. Mamy coraz więcej wspaniałych sal i boisk, ale większość szkół nie ma choćby małej auli z prawdziwego zdarzenia ze stałą sceną, kurtyną, nagłośnieniem i widownią, co w modelu szkół zachodnich jest normą.

Troską również chciałaby również objąć m.in. :
- profilaktykę zdrowotną ( np. stała opieka stomatologiczna w szkołach, stanowiska rekreacyjne z przyrządami tam, gdzie ich jeszcze nie ma, kontynuacja budowy ścieżek i tras rowerowych)
- problem budowy chodników i bezpiecznych rozwiązań komunikacyjnych oraz miejsc parkingowych
- działania dotyczące zapobieganiu powodziom