czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach czecho.pl

medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wybory samorządowe 2018

Stanisław Wojciech

KWW - Bezpartyjni - Rodzina Prawo Wspólnota
Stanisław Wojciech

Kandydat do rady miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

Okręg nr 3
Lista nr 20
Pozycja nr 1
Stanisław WOJCIECH

63 lata, żonaty, cztery córki i dziewięcioro wnuków.

Absolwent Politechniki Krakowskiej: mgr inż. Mechanik wyższe, ponadto ukończne studia podyplomowe na ATH. Wspólnie z żoną prowadzi gospodarstwa rolne specjalizujące się w produkcji trzody chlewnej. Wieloletni radny Rady Miejskiej, pełniący różne funkcje między innymi: przewodniczący RM w III kadencji, w I i II kadencji V-ce przewodniczący, w IV kadencji przewodniczący Komisji Rewizyjnej, w V kadencji przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” w Warszawie delegatem do Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej w Bielsku-Białej . Pełni funkcję prezesa Zarządu Kółka Rolniczego w Ligocie, jest członkiem OSP Ligota. Jest współzałożycielem i prezesem Zarządu Grupy Producentów Trzody Chlewnej ZAGRODA.

Swą wiedzę, doświadczenie i umiejętności chce wykorzystać na rzecz samorządu gminnego. Jako radny chce podejmować działania między innymi w następujących sprawach: poprawa infrastruktury drogowej w tym remonty dróg i budowę nowych chodników, budowę przedszkola w Ligocie, budowę kanalizacji, kontynuację budowy wielofunkcyjnego obiektu sportowego, na rzecz poprawy jakości życia. Wspieranie działań organizacji poza rządowych, dbanie o zrównoważony rozwój gminy, poprawy komunikacji pomiędzy Ligotą, Bronowem, a Bielskiem-Białą.