czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach czecho.pl

medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wybory samorządowe 2018

Maria Elżbieta Szkucik

KW Stowarzyszenia Nowa Inicjatywa
Maria Elżbieta Szkucik

Kandydat do rady powiatu bielskiego

Okręg nr 2
Lista nr 19
Pozycja nr 8
wiek: 55 lat

mężatka, troje dzieci

wykształcenie wyższe zawodowe

Jestem pielęgniarką środowiskowo-rodzinną. Pracuję w przychodni w Ligocie od 30 lat w środowisku, w którym mieszkam, więc nieobce są mi problemy mieszkańców, zwłaszcza ludzi starszych, samotnych czy niepełnosprawnych.

Lubię pracować społecznie dla lokalnego środowiska. Udzielałam się przez kilkanaście lat w Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej w Bronowie oraz w Radzie Rodziców przy Gimnazjum w Ligocie. Organizowałam bale dla dzieci i rodziców oraz inne imprezy społeczne. Brałam udział w organizacji dożynek w Bronowie.

Jestem wrażliwa na potrzeby osób starszych i wyrażam chęć do działań na rzecz mieszkańców.

Będąc w Radzie Powiatu chciałabym zabiegać o:
- polepszenie infrastruktury drogowej dróg powiatowych leżących w naszej gminie
- poprawę opieki socjalnej nad samotnymi i starszymi mieszkańcami w gminie
- usprawnienie działającego systemu poprzez edukację i rozpowszechnianie istniejących programów socjalnych
- likwidację barier architektonicznych dla poprawy życia osób niepełnosprawnych

"Aby czynić dobro,
trzeba mieć odrobinę odwagi"
/ św. Jan Bosko/

I ja dziś mam odrobinę odwagi, aby prosić Państwa o oddanie na mnie głosu, abym mogła działać dla dobra nas wszystkich.