czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach czecho.pl

medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wybory samorządowe 2018

Marcin Dziki

KW Stowarzyszenia Nowa Inicjatywa
Marcin Dziki

Kandydat do rady powiatu bielskiego

Okręg nr 2
Lista nr 19
Pozycja nr 4
wiek: 32 lata

zamieszkały w Ligocie

żona Agnieszka i córka Aleksandra

Drodzy mieszkańcy!
Jestem absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - magister administracji. Zawodowo od 2010 roku pracuję w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, od 2016 r. w Wydziale Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych koordynując funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych w naszej Gminie.

W 2006 roku wstąpiłem do Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie. Poza wpisaną w życie każdego strażaka działalnością ratowniczo-gaśniczą, staram się inicjować i wspierać wydarzenia kulturalno-sportowe.

Będąc członkiem Rady Sołeckiej w Ligocie współuczestniczę w wyznaczaniu kierunków rozwoju naszej miejscowości.

Dzięki zaufaniu jakim obdarzyliście mnie w 2014 roku oddając na mnie swój głos, mogłem reprezentować Was w Radzie Powiatu Bielskiego pracując w Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Najważniejsze sprawy z jakimi zwracali się do mnie mieszkańcy oraz te, w których sam podjąłem inicjatywę to:
• inwestycje drogowe: przebudowa ulic Traugutta, Bronowska, Czyża, Długa
zatoka autobusowa na ulicy Ligockiej
• przebudowa przepustów na ulicach Rolników i Mazańcowicka
• sprawy związane z oznakowaniem jezdni, znakami drogowymi, przycinką drzew
• funkcjonowanie szkół ponadgimnazjalnych w Czechowicach-Dziedzicach
• dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostek OSP

Służyłem pomocą w załatwianiu indywidualnych spraw urzędowych, zarówno gminnych, jak i powiatowych. Wypełniając mandat radnego zawsze kierowałem się dobrem mieszkańców naszej Gminy oraz własnym sumieniem.

Idąc na wybory 21 października postaw na doświadczenie!

www.facebook.com/marcin.dziki.90