czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach czecho.pl

medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wybory samorządowe 2018

Magdalena Kubik

KW Stowarzyszenia Nowa Inicjatywa
Magdalena Kubik

Kandydat do rady miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

Okręg nr 2
Lista nr 22
Pozycja nr 3
Magdalena Barbara Kubik

zamieszkała w Czechowicach-Dziedzicach
wiek: 41 lat
stan cywilny: panna

wykształcenie: wyższe - magister historii, ukończony kurs kwalifikacyjny zarządzanie w oświacie, studia podyplomowe filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim, kurs pilotów wycieczek krajowych i zagranicznych oraz metodyka pracy rezydenta biura podróży. Pracuje jako nauczyciel dyplomowany historii i języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 im. Jana Brzechwy w Czechowicach-Dziedzicach

doświadczenie społeczne: radna Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach (kadencja 2014-2018), przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej, członkini Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, wiceprzewodnicząca Zarządu Osiedla „Lesisko”, członkini Stowarzyszenia „Nowa Inicjatywa”, inicjatorka wielu akcji społecznych i charytatywnych.

zainteresowania: polski film i kabaret 20-lecia międzywojennego, historia II wojny światowej, polityka, czytanie książek, podróże

Praca w samorządzie sprawia mi dużo satysfakcji, szczególnie gdy widzę zmiany, do których się przyczyniłam. One dodają mi energii do dalszych działań. Moim zamiarem jest modernizacja Parku Miejskiego, popularnie zwanego Laskiem. Pragnę, by stał się miejscem przyjaznym dla mieszkańców w każdym wieku, w którym będą mogli spędzać czas zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Ponadto chcę wspierać rozwój instytucji oświatowych i kulturalnych, a tym samym wzbogacać wizerunek miasta. Jestem wrażliwa na potrzeby osób starszych, których problemy poznałam. Staram się działać, a nie obiecywać.

Plany na kadencję 2018-2023:
- rewitalizacja Parku Miejskiego tzw. „Lasku” w oparciu o przygotowaną koncepcję
- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu Prusa i Barlickiego oraz remont ulicy Prusa
- dokończenie chodnika przy ul. Barlickiego
- poprawienie infrastruktury chodnikowej i drogowej na osiedlu ZOR
- budowa nowego zaplecza kuchennego przy SP 5 wraz z połączeniem go z halą sportową
- remont ulic i chodników w okolicach Kina Świt, szczególnie ul. Braci Koźbów
- kompleksowy remont nawierzchni Placu Jana Pawła II
- podjęcie działań zapobiegających zalewaniu mieszkańców poprzez remont kanałów, budowę przepustów, itp.
- przebudowa części handlowo-usługowej targowiska miejskiego
- stworzenie nowych terenów zielonych przeznaczonych do rekreacji i relaksu