czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach czecho.pl

medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wybory samorządowe 2018

Ewa Apryjas

KW Stowarzyszenia Nowa Inicjatywa
Ewa Apryjas

Kandydat do rady miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

Okręg nr 1
Lista nr 22
Pozycja nr 9
mężatka, 1 dziecko, nauczyciel-wychowawca, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego
praca społeczna:
- członek Zarządu Oddziału ZNP w Czechowicach-Dziedzicach
- animator działalności artystycznej dzieci i młodzieży w mieście i w powiecie
- odznaczona za całokształt działalności społecznej Złotym Krzyżem Zasługi od Prezydenta RP

tematy które chcę podjąć w Radzie Miejskiej:
- podjęcie działań dla dobra dzieci i młodzieży ,,Nasze dzieci to nasza przyszłość!”
- wartościowe zagospodarowanie czasu wolnego dziecka
- wspieranie placówek pracy pozaszkolnej dla rozwoju twórczości artystycznej dzieci i młodzieży
- stworzenie szerokiej oferty aktywności dla seniorów
- zaktywizowanie życia kulturalnego w naszym mieście
- promowanie zdrowego stylu życia - ścieżki zdrowia, rewitalizacja parku „Lasek”

www.facebook.com/ewa.apryjas