czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach czecho.pl

medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wybory samorządowe 2018

Jerzy Bożek

KW Stowarzyszenia Nowa Inicjatywa
Jerzy Bożek

Kandydat do rady miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

Okręg nr 3
Lista nr 22
Pozycja nr 3
wiek: 63 lata

zamieszkały w Ligocie Miliardowicach
żonaty, dwoje dorosłych dzieci i dwoje wnucząt
praca zawodowa: maszynista - emeryt
wykształcenie: średnie techniczne

doświadczenie w pracy społecznej:

- członek Stowarzyszenia "Nowa Inicjatywa"
- radny Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w latach 2014-2018
- zastępca przewodniczącego Komisji Rozwoju i Rolnictwa w Radzie Miejskiej
- członek zespołu do spraw zrównoważonej mobilności miejskiej w Cz.Dz.
- członek Rady Sołeckiej w Ligocie
- członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ligoty

zainteresowania:
- podróże, zwłaszcza rowerowe krajowe i zagraniczne, w zimie narty;
- ogród, oraz w zaciszu domowym gra na gitarze;
- aktywne działania na rzecz lokalnej społeczności.

W minionej kadencji złożyłem 75 pisemnych i ustnych wniosków, interpelacji i zapytań, z których wiele zostało zrealizowanych.

W nadchodzącej kadencji w przypadku wybrania mnie do Rady
Miejskiej będę nadal zabiegał o utrzymywanie stałej więzi z
mieszkańcami. Będę wsłuchiwał się w Wasze głosy oraz dbał o nasze wspólne dobro, ponieważ
TY I JA KOCHAMY NASZĄ GMINĘ

Ponadto poza wieloma zadaniami na terenie całej gminy będę zabiegał o:
- dalszy rozwój infrastruktury rowerowej i tworzenie gminy przyjaznej rowerzystom, dobra zmiana już jest w postaci pierwszej wzorcowej ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Traugutta
- termomodernizację Domu Kultury w Ligocie-Miliardowicach
- kontynuację rozpoczętych i niedokończonych inwestycji np.chodniki wzdłuż ul. Powstańców Śląskich i ul. Miliardowickiej,
-dokończenie nakładki asfaltowej na ul. Zacisznej
- rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2 w Ligocie
- przekazywanie Waszych wniosków i postulatów organom gminy w kierunku pozytywnego ich rozpatrzenia
- utrzymanie ceny wody i ścieków w najbliższych latach przynajmniej na obecnym poziomie
- utrzymywanie więzi międzypokoleniowej i integrację mieszkańców poprzez organizację wielu imprez wspólnie z
Towarzystwem Przyjaciół Ligoty np. rajdy rowerowe i wiele innych.

Moje motto:
"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" A. Einstein