czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach czecho.pl

medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wybory samorządowe 2018

Stanisław Słowik

KW Stowarzyszenia Nowa Inicjatywa
Stanisław Słowik

Kandydat do rady miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

Okręg nr 3
Lista nr 22
Pozycja nr 4
zamieszkały w Ligocie

wiek: 48 lat
stan cywilny: żonaty, troje dzieci
wykształcenie średnie techniczne

Od 2007 roku spełniam się jako sołtys Ligoty. W czasie pełnienia mojej kadencji zrealizowałem wiele założonych celów, budowa chodników, remonty dróg. Ostatni z nich czyli budowa obiektu sportowego w Ligocie przy ulicy Wapienickiej napawa mnie dumą. Cieszę się, że nasze sołectwo posiada miejsce gdzie dzieci i młodzież mogą rozwijać swoją sportową pasję.

Najważniejsze dla mnie są relacje i ludzie, dlatego cieszę się także, że jestem pomysłodawcą i organizatorem tak wspaniałego wydarzenia jak Ligota Folk, które już od kilku lat cieszy się wielkim powodzeniem nie tylko wśród mieszkańców naszego sołectwa ale i całej gminy. Jestem zadowolony także z realizacji przebudowy ulic Bronowskiej i Długiej, która ruszyła w tym roku, bo wiem, że zwiększy to komfort i bezpieczeństwo mieszkańców.

W latach 2010-2014 obdarzyliście mnie zaufaniem i dzięki waszym głosom mogłem sprawować funkcję radnego Rady Miejskiej. Wówczas byłem wiceprzewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Kultura i sport to aspekty naszego życia społecznego, w których bardzo dobrze się odnajduję.

Jestem wieloletnim działaczem LKS Ligota (zamiłowanie do sportu mam od młodości, kiedy to trenowałem lekkoatletykę). Uważam, że musimy dbać o to, aby zapewnić naszym dzieciom bezpieczną rozrywkę i pielęgnować sportową pasję. Musimy tworzyć ku temu sprzyjające warunki, ponieważ radość drużyny po dobrze zagranym meczu, czy treningu jest dowodem, że ten wysiłek ma sens.

Jeśli znów dacie mi szansę i obdarzycie mnie zaufaniem, szczególnie chciałbym poprawić bezpieczeństwo naszego sołectwa poprzez budowę chodników przy ulicach: Ligocka, Bielska, Powstańców Śląskich, Miliardowicka, Nowy Świat, Wapienicka, Rolników.

W kwestii kultury i sportu chcę dalszej modernizacji Domu Kultury w Ligocie oraz dalszego zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego w Ligocie (scena plenerowa, plac zabaw, siłownia, wiata grilowa, boisko wielofunkcyjne), aby nasze społeczeństwo miało więcej miejsca do wspólnego aktywnego spędzania czasu.

W zakresie oświaty zakładam remont szkoły na Burzeju, remont dachu z adaptacją strychu na sale lekcyjne w szkole w Ligocie Centrum, rozbudowę szkoły w Miliardowicach oraz remont boiska przy szkole na Burzeju.

W kwestii gospodarki wodno-ściekowej - doprowadzenie kanalizacji sanitarnej do tych obszarów Ligoty, Bronowa, Czechowic Górnych, które jeszcze nie są nią objęte.

Będę skutecznie zabiegał o modernizację ulic: Zaciszna, Wolna, Stawiska, Średnia, Rakowa, Rolników, Zajęcza, Wspólna, Śródrzeczna, Potoczna, Pasieczna (wraz z budową chodnika).

www.facebook.com/slowikstanislaw/