czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach czecho.pl

medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wybory samorządowe 2018

Janusz Uszok

KW Stowarzyszenia Nowa Inicjatywa
Janusz Uszok

Kandydat do rady miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

Okręg nr 2
Lista nr 22
Pozycja nr 2
Janusz Uszok

• zamieszkały w Czechowicach-Dziedzicach

• wiek 56 lat

• wykształcenie średnie techniczne (technik technologii produktów rolno-spożywczych)
• emerytowany górnik Kopalni Węgla Kamiennego „PIAST” w Bieruniu
• radny Rady Miejskiej w latach 2014-2018 - zastępca przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, członek Komisji Rewizyjnej
• w latach 2007-2011 zastępca przewodniczącego Zarządu Osiedla „Tomaszówka", a od 2011 roku Przewodniczący Zarządu Osiedla „Tomaszówka"
• od 2016 roku członek Ochotniczej Straży Pożarnej „Czechowice”
• prywatnie mąż i ojciec jednej córki

• zainteresowania: działalność społeczna, którą potwierdzają wyżej wymienione aktywności na terenie naszego miasta, długodystansowe wycieczki rowerowe, jazda na nartach, górskie wędrówki, krajoznawcze wycieczki, praca w ogrodzie, muzyka rockowa oraz koncerty operowe (np. Piotra Beczały)

Głosowanie w zbliżających się wyborach samorządowych i poparcie Nowej Inicjatywy wspiera rozwój oraz służy poprawie estetyki naszego miasta. Kandydaci Nowej Inicjatywy widzą przyszłą kadencję jako czas realizacji poniższych zadań:

1) na rzecz bezpieczeństwa i wygody mieszkańców:
a. budowa kładki pieszej nad drogą krajową nr 1 (DK 1) w okolicach ulic Mazańcowickiej i Kopernika
b. wykonanie kanalizacji w południowej części miasta wraz z odtworzeniem nawierzchni
c. skanalizowanie i remont nawierzchni alejek cmentarza miejskiego (tzw. stary cmentarz)
d. kompleksowy remont nawierzchni Placu Jana Pawła II
e. remont ulicy Legionów wraz z chodnikami i oświetleniem
f. budowa nowego ronda u zbiegu ulic Prusa i Barlickiego
g. stworzenie nowych bezpłatnych miejsc parkingowych w centrum miasta

2) służących rozbudowie infrastruktury edukacyjnej:
a. budowa nowej, pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy SP nr 3
b. rozbudowa SP nr 3

3) sprzyjających poprawie estetyki miasta i rozwoju terenów użyteczności publicznej:
a. budowa kompleksu sportowe-rekreacyjnego na terenach MOSiRu i budowa Parku „Szwajcarska Dolina” oraz termomodernizacja obecnego budynku stadionu miejskiego
b. budowa miejsca rekreacji dla mieszkańców na gruntach miejskich znajdujących się w okolicy OSP „Lipowiec”
c. budowa kolejnych placów zabaw oraz siłowni plenerowych
d. dostosowanie nowych inwestycji deweloperskich do istniejącej okolicznej zabudowy, z poszanowaniem praw okolicznych mieszkańców

Możliwość realizacji powyższych celów leży w rękach mieszkańców - wyborców.

www.facebook.com/janusz.uszok.1