czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach czecho.pl

medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wybory samorządowe 2018

Marian Derlich

KW Stowarzyszenia Nowa Inicjatywa
Marian Derlich

Kandydat do rady miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

Okręg nr 3
Lista nr 22
Pozycja nr 1
wiek: 46 lat

mieszkaniec Bronowa, żonaty, dwóch synówwykształcenie: wyższe techniczne - Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Górnictwa i Geologii

zawodowo związany z pracą w kopalni PG „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach

doświadczenie w pracy społecznej:
- przewodniczący Rady Rodziców w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bronowie (przez 4 lata)
- członek Rady Sołeckiej Bronowa (przez 4 lata)
- sołtys Bronowa (od blisko 12 lat)
- radny Rady Miejskiej (od 8 lat), obecnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Od lat jestem związany z pracą społeczną w Bronowie. Dzięki dobrej współpracy z takimi organizacjami jak Rada Rodziców, miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna, Uczniowski Klub Sportowy „Rotuz” Bronów, którego jestem współzałożycielem oraz Koło Emerytów i Rencistów wspólnie zmieniamy wizerunek naszej miejscowości, organizujemy spotkania i imprezy integracyjno-kulturalne.

O skuteczności mojego działania i naszego burmistrza w ostatniej kadencji świadczą także takie inwestycje jak: wyremontowana sala OSP, oświetlenia ulic i chodnika do zaplecza sportowego, nakładki asfaltowe na drogach Olchowa, Pszczelarska, Miodowa, Rudzicka wraz z remontem przepustu, przebudowa ulicy Szafirowej, odnowiona elewacja zabytkowego kościoła, doprowadzenie do rozpoczęcia najważniejszych inwestycji dla Bronowa, czyli rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz przebudowa ciągu ulic Bronowskiej i Alojzego Czyża.

Obecnie prowadzę starania o doprowadzenie do budowy nowego zaplecza sanitarno-sportowego dla klubu „Rotuz” Bronów, przebudowy ulic Stawowe Pole, oraz Kopaniny, przebudowę rowu wzdłuż ulic Pod Polem i Woźniackiej. Ważnymi działaniami dla mnie są również: doprowadzenie do budowy kanalizacji sanitarnej sołectwa, zabezpieczenie przeciwpowodziowe, poprawa infrastruktury drogowej oraz wspieranie rozwoju sportu. To mój plan na przyszłą kadencję. Od Was Szanowni Wyborcy zależy czy będę mógł realizować te zadania.

Szanowni mieszkańcy Bronowa! Wasz głos w wyborach da mi możliwość kontynuowania pozytywnych zmian w naszym sołectwie. Aby działania nasze były bardziej skuteczne potrzebujemy również przedstawiciela w Radzie Powiatu Bielskiego, dlatego proszę Was o patriotyzm lokalny i oddanie swojego głosu na kandydatkę z Bronowa - Panią Marię Szkucik, która tak jak ja, kandyduje z listy KW Stowarzyszenia „Nowa Inicjatywa”. Pamiętajmy, że frekwencja wyborcza ma duże znaczenie dla naszych kandydatów. W wyborach samorządowych na Burmistrza popieram kandydaturę obecnego Burmistrza Mariana Błachuta.