czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach czecho.pl

medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wybory samorządowe 2018

Bartłomiej Fajfer

KW Stowarzyszenia Nowa Inicjatywa
Bartłomiej Fajfer

Kandydat do rady miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

Okręg nr 2
Lista nr 22
Pozycja nr 1
Od urodzenia zamieszkały w Czechowicach-Dziedzicach.

Zawód: Radca Prawny

Wiek: 46 lat, stan cywilny: żonaty, 2 dzieci

Wykształcenie:
Wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, ukończył dwa kierunki studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, studia doktoranckie z zakresu prawa na Uniwersytecie Śląskim

Doświadczenie samorządowe:
Radny Rady Miejskiej w latach 2010-2018, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w latach 2010-2018, Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej ds. zmiany Statutu Gminy.

Doświadczenie zawodowe:
Od wielu lat prowadzi własną kancelarię radcy prawnego w Czechowicach-Dziedzicach. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi jednostek samorządu terytorialnego, zarządzania przedsiębiorstwami, zamówień publicznych. Jako radca prawny prowadził obsługę prawną największych procesów inwestycyjno-budowlanych na Podbeskidziu.

Doświadczenie w pracy społecznej:
• wieloletni społeczny członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej, „Hutnik”,
• działacz RKS Walcownia,
• członek Zarządu Stowarzyszenia „Nowa Inicjatywa”,
• przez wiele lat nieodpłatnie udostępniałem lokal na cele statutowe PZEiR koło przy WM „Dziedzice” S.A.,
• od wielu lat świadczę bezpłatne usługi prawne na rzecz osób wykluczonych społecznie w tym ubogich, organizacji społecznych, klubów sportowych, stowarzyszeń,
• inicjator i współorganizator wielu akcji społecznych i charytatywnych.

Dotychczas zrealizowane przedsięwzięcia z inicjatywy radnego:
• budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 5,
• budowa pełnowymiarowego boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem na terenie MOSiR,
• remont otoczenia Placu Jana Pawła II wraz z placem zabaw,
• remont placu Wolności wraz budową fontanny przy dworcu PKP,
• kompleksowy remont nawierzchni wraz z przebudową układu komunikacyjnego dworca PKP,
• nadanie nazwy ulicy im. I. J. Paderewskiego,
• nadanie nazwy rondu imieniem Żołnierzy Niezłomnych,
• wpisanie dworca PKP w Czechowicach-Dziedzicach do rejestru zabytków,
• podjęcie uchwały przez Radę Miejską dotyczącej usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych,
• zwiększenie dofinansowania dla PZEiR w Czechowicach-Dziedzicach,
• odbudowa Pomnika Wolności,
• z mojej inicjatywy społecznie wysprzątano, a następnie zabezpieczono ruiny zamku Wilczków i wykonano częściową rewitalizację jego otoczenia,
• inicjowałem budowę ronda przy zbiegu ulic Niepodległości - Kołłątaja, budowę miejsc postojowych w ciągu ulic Targowej i Piłsudskiego

Jako radny w latach 2010-2018 złożyłem spośród wszystkich radnych największą ilość interpelacji, wniosków, zapytań.

Jestem kandydatem bezpartyjnym.

Plany na kadencję 2018-2023:
• rewitalizacja parku miejskiego tzw. „Lasku”
• budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego na terenach MOSiRu i Szwajcarskiej Doliny wraz z termomodernizacją obecnego budynku stadionu miejskiego
• poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę nowego ronda u zbiegu ulic Prusa i Barlickiego wraz z remontem nawierzchni
• rewitalizacja ulicy Kolejowej wraz z budową bezpłatnych miejsc parkingowych
• poprawienie infrastruktury drogowej i chodnikowej na terenie osiedla ZOR
• wykonanie kanalizacji w południowej części miasta wraz z odtworzeniem nawierzchni
• budowa nowego zaplecza kuchennego przy SP nr 5 wraz z połączeniem z halą sportową
• budowa placów zabaw wraz z siłowniami plenerowymi w południowej części miasta
• ograniczenie wysokości i wielkości nowych inwestycji deweloperskich do istniejącej okolicznej zabudowy z poszanowaniem praw okolicznych mieszkańców
• budowa kładki pieszej nad DK 1 w okolicach ul. Mazańcowickiej i Kopernika

Zainteresowania: sport, turystyka, historia